?�?�???�?? ?�???�?z?� ???z???z?s ?????�?�

?z?�?�?�?? ?�?�???Y ???????�?� ?�???�?z?� ?????�?�?�?� ???�?�???s ?�?�???�???� ???�?? ?z???z?s ?????�?�.

?�???�?? ?�?�?�???????� ?�???�?z?� ?�?�?? ???�?�???? ?�???�?�?Y ???�???�?z???� ???�?? ?�?z???z?�?�?? ?�?????�?�?�??.

???? ?�?�???�?z?� ?�?� ???�?????�?? ?�???�?�?Y ?�?�?? :

?�?�?�???�??>?z???z?�?�?? ?????�?�?�??>?�???�?z?�

???�?�?�?Y ?z?�?�?�???�?? ?�?�?�?�??

?�?????�

?�?�???� ?z?z?�?�?�?�?�?? ?�?z???�?�?�?� ?z???�?� ???�?�?�?�?? ?�?? ?z?�???z?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???�?� ?????�?�?�?? ?�???�?????�?? ?�???�?�?� ?z?�?�?�???�?? ?�?�?�?�??.

1. ?�?�???�?? ???�?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?? ?�?z???z?s ?�?????�?�

???? ?�?�?�?�?� ?�?�???Y ???�?�?�?Y ?�???�?�?� ???� ?�?z???�??.

???? ?�?�?�?�?� ?�?� ???�?�?�?Y ?�???? ?�?�?�?? ?z???z?s ?????�?�.

2. ?????�?�?�?Y ?z???z?�?�?? ?????�?�?�

?�?????�?�?�?Y ?z???z?�?�?? ?????�?�?� ?�?�???Y ???????�?? ?�?�?�???� ?z???�?�?�?? ???? ?�?? ?�?z???z?�?�?? ?�?????�?�?�?? ???�?? ?�?�?�?�?� ???�.

???? ?�?�?�?� ?�?�"?? ?�?�???Y ???????�?? ?�???�???�?? ?z???z?�?�?? ?????�?�?�??.

3.?�?????�?? ?z???z?s

?�???? ?�?�???Y ???�?????�?� ?�?? ?z???z?s ?????�?� ?z?z???z?s ???�?� ???�?�?� ?????? ?�?�???s ?�?�?�???�?? ?�?�???�?�?�?? ?�?�?�??.

???�?�?�?z?� ?�?�???Y ???�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?????�?� ?�?????�?? ?z?�???Y ?�???�?�?�?? ?�?�???�?? ?�?�???Y ???�?????�?�?� ???�?�?�?�?�?�?? ?z??.

???� ?�?????? ?�?�?�???�?? ?????�?�?�?? ?�?�???�?�??

1. ?�?????�

?�??"?? 4243/08 ?�???� ?�???� ?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?z?� ?�?�?� ?�?Y, ?�???� ?�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?????�?�?Y ?�?� ?�?�???�?? ?�?�?????? ?�?�?�, ?�?�?�?�???? ?z?�?�???�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?� ???? ?�???�?�?? ???�?�?Y ?z?�?????�?? ?�?�?�?�?�?�, ?�?Y ?z?�?????�?? ?�?�?�?�?�?� ?z?�?�?� ?�?�?????? ?????�?? 17 ???�?�?�?�?�. ?�?�?s ?�?�?�?� ?�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?????�?�?Y ???? ?�?�???�?�, ???�?�?� ???�???� ???�?�???� ?�?�?�?�???� ???�?�???�?� ?z?? ?�?�?? ?�???�???� ?�?�?�???� ?z?�?????�?? ?�???�???�?s ?�?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?z?�?�?� ?�?? ?z?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?z?�?�?�?� ?�???� ?�?????� ?�?�???� ?z?�?? ("?z?�?�?Y ?�???�?�?�?�?�?�?????�?�??") ?�?�?�?? ?�?� ?�?� ?�?�?�?�?� ?z?z?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�?Y ?�?�?�?�???� ???�?�?Y ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�. ???�?� ?�?�?�?? ?�?� ?�???�?�?� ?�?� ???�?�?? ?�?�?�?? ?�?z?? 2010 ?�???�???s.

להמשך קריאה »

?�???�?? ?z?z?? ?�?�?? ?z???�?�?? ???????�?�?�???�?? ?�?�?�?�???�??

?�?�?�?? 3 ?�?z????, 2010 ?�?�?????? ???�?�?�?Y 175 ???�?�?�?�?? ?z?? ?�?�?�???�, ?�?�?z???�?????� ???�?�?Y ?????�?? 9 ???�?�?�?�?�, ?�?�?�?�?? ???�?�?� ?�?�?�???? ?�???�???�?? ?z?z??, ?�?�?�???? ???� ?�???�?? ?z?z?? ?�?�?? ?z???�?�?? ???????�?�?�???�?? ?�?�?�?�???�??, ?�?�???�?z?Y:

1.?�?�?�?? ?�???�?? ?z?z?? ?�?�?�???� ?�?�?? ?z???�?� ?�?�?�???�?? ???????�?�?�?? ?�???�?�?�?? ???�?z?�?�?�?� ?�?z?�???� ???�?�?�???� ?�?�?�?�?�.

2.?�?�?�?? ?�???�?? ?z?z?? ?�?�?�???� ?�?�?? ?z???�?�, ???� ?????�???� ?�???s 90,000 a�?, ?�?�?�???�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?�?? ???�?z?�?�?�?� ?�?z?�???� ?z?�?�???� ???� ?�?z?�?�?Y ?z?�?�?? ???�???�?�.

?�?�?�???? ???�?�?Y ?????�?? 4(??) ???�?�?� ?z?? ?????s ?z?�????, ?�?�?�?? ?�?� ?z???�?� ?�???z?�?? ???? ???�?�?�?� ?�?z?? ?�?�??.

להמשך קריאה »

תגובות אחרונות בבלוג:

  • גלית: תודה על המדריך המעולה.
  • אורי עידן: בשלב הראשון תיהיה הודעה לבעלי אייפון לשדרג את המכשיר למכשיר פחות מוגבל ויותר חופשי :-)
  • אורי עידן: זה היה צפוי.

תגים:

2010 ?????�???�?� ???�???�?? ???�?�?� ?�?�???� ???�???� ?z?�???�?� ???�???� ?�???�?? ???�???� ?�?�?�?�?Y ???�?s ?z???�?�?�?? ???�?s ?z?�?�?�?�?�?? ???z??"?z ???�?z???� ???� ?�?�???� ?z?� ?�?�???� ? ???�?�?�???�?? ???�?�???s ?�?�?�?? ?�?�?� ?�?�???� ???z?? ?�?�?�???� ???�?�?�???�?? ???�?�?� ?�?�???� ???�?�?�?? ?�?z?? ?�?�?�???� ???�?�?�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?� ?z?�?�?�?? ???�?�?�?�?� ?z?? ?z??"?z ?z?? ?�?�?�???� ?z?? ?�?�?�???� 2011 ?z?�???�?s ???�?? ?�?�?? ?z?? 2015 ?z?�?�?�?? ?z?� ?�?� ?�?�???� ?z?�?�?�???�?? ?�??"?� ?�?�?�?�?� ?�?�???� ???� ?z???�?�?� ?�???�?? ?�???? ?�?z?� ???�?�???�?� ???�???Y ?�?�?????z?�?? ?�?z?� ???�?�???�?� ???�???Y ?�?�???�?� ?�?�?�???�?? ?z?�?�???�?? ???�?�???s ?z?? ?�?�?�?? PCN874 ?�?�?� ?z??"?z ?�?�?�?z?? ?�?�?�???�?? ?�?�?� ?�?????z?� ???z?? ?�?�?�???� ?�?�?�?�?? ???�?�?�?Y ?�?�?�?�?� ???? ?�???�?? ?z?�?�?z?Y ?�?�?�?�?� ???z??"?z ?�?�?� ?�?�???� ?�?�?� ?�?�???� 2010 ?�?�?� ?�?�???� 2011 ?�?�?� ?�?�???� ???z?? ?�?�?�???� 2010 ?�?�?�?�?�?�?? ?????�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�?�?�?�?�?�?�?? ?z?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?????�???? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?�???�???�?� ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?�?Y PCN874

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.