חשבונית ירוקה

תוכנת פרילאנס מאפשרת הפקת חשבונית ירוקה ( חשבונית הנשלחת לדואר האלקטרוני של הלקוח ) ובכך

לסייע למען איכות הסביבה.

הפקת חשבונית ירוקה תביא לחסכון בנייר,דלק, מים ופליטה נמוכה של גזי חממה.

מצ"ב סרטון המסביר מדוע כדאי להפיק חשבוניות ירוקות באמצעות תוכנת פרילאנס ולחסוך בנייר.