דחיית מועד דיווח ותשלום של מע"מ ומס הכנסה של ה 15 באוקטובר 2011

בשל העובדה שחג הסוכות הבא אלינו לטובה חל בתאריכים 13-20.10.2011, ומתוך רצון להקל על העוסקים

והנישומים, החליט מנהל רשות המיסים מר יהודה נסרדישי לדחות את מועד הדיווח והתשלום של דוח מע"מ,

מקדמות מס הכנסה וניכויים למס הכנסה מה- 15.10.2011 ליום רביעי ה – 26.10.2011.

כתיבת תגובה