הפקת חשבונית עסקה

חשבונית עסקה

סעיף 45 לחוק מע"מ קובע שעוסק חייב להוציא לקונה חשבונית עסקה בגין כל העסקה או חלק ממנה גם אם העסקה פטורה ממע"מ.

דגשים

1. על פי החוק חשבונית עסקה צריכה להיות מופקת מפנקס חשבוניות כרוך או ע"י תוכנת הנהלת חשבונות רשומה כחוק במס הכנסה כגון תוכנת פרילאנס. הפקת חשבונית עסקה בצורה אחרת כגון גיליון אלקטרוני אינה עומדת בהוראות החוק.

2. אוחז חשבונית עסקה אינו רשאי לקזז מע"מ בגין מסמך זה אלא רק בגין חשבונית מס.

3. מספור חשבוניות העסקה צריך להיות בסדר רציף כמו כל מסמך עסקי אחר.

4. בפרקטיקה הדעות חלוקות אם גם עוסק פטור חייב בהפקת חשבונית עסקה. המצדדים בדעה שגם עוסק פטור חייב להפיק חשבונית עסקה מפנים לסעיף 45 לחוק מע"מ שאומר שעוסק חייב להוציא חשבונית עסקה גם אם העסקה פטורה ממע"מ לפיכך גם עוסק פטור צריך להפיק חשבונית זו. לעומת זאת יש הטוענים שסעיף 31 (3) לחוק מע"מ מציין במפורש איזה מערכת הנהלת חשבונות צריך עוסק פטור לכלול ומאחר שחשבונית עסקה אינה מצוינת שם אין צורך בהפקתה. בכל מקרה הפרקטיקה המקובלת הינה שעוסק פטור מפיק את חשבונית העסקה בכדי ליידע את הלקוח מהו חובו ומייד לאחר קבלת התשלום הוא מפיק באופן מיידי קבלה.

5. חשבונית עסקה עלתה לאחרונה לכותרות בעקבות השינוי בחוק מע"מ ( תיקון 42 ) המרחיב את מעגל העוסקים שיכולים לדווח למע"מ על בסיס מזומן ( דיווח למע"מ אך ורק לאחר שהתקבלה התמורה ). הרחבת מעגל הדיווח תאפשר לעסקים אשר מנהלים את ספרי החשבונות על פי תוספת י"א להוראות ניהול ספרים ( נותני שירותים ) שהמחזור השנתי שלהם נמוך מ 15,000,000 ש"ח, בעלי מקצועות חופשיים ( שכבר בעבר יכלו לדווח על בסיס מזומן אך כעת יכולים להנפיק את חשבונית המס תוך 14 יום ולא 7 ימים כבעבר ) וכן יצרנים קטנים עד מחזור שנתי של 1,950,000 ש"ח להפיק את חשבונית המס תוך 14 יום ממועד קבלת התמורה. ההליך "הטכני" הינו הפקת חשבונית עסקה ללקוח ורק לאחר קבלת התמורה וזאת תוך 14 יום יש להפיק חשבונית המס ( את הקבלה כמובן יש להפיק באופן מיידי ).

6. הפרטים שצריכים להופיע בחשבונית עסקה

א. שם העוסק

ב. מספר העוסק

ג. תאריך הפקת החשבונית

ד. מספר תעודת משלוח ( אם יש כזו )

ה. שם הלקוח וכתובתו ( למעט מקרים של מכירות קמעוניות במזומן )

ו.תאור המוצר או השרות שניתן

ז. היחידה שלפיה נמדדת הכמות

ח. הכמות

ט. מחיר הטובין או השירות

י. סכום לפני מע"מ

יא. סכום המע"מ

יב. סכום כולל מע"מ

7. חשבון עסקה אינו חשבונית עסקה

קיים הבדל מהותי בין חשבון עסקה לחשבונית עסקה. חשבונית עסקה כל עוסק חייב להפיק ( עוסק מורשה רשאי להפיק חשבונית מס במקום חשבונית עסקה ). לעומת זאת חשבון עסקה הוא חשבון אותו רשאי להפיק בעל מקצוע חופשי המנהל את ספרי החשבונות על פי תוספת ה להוראות ניהול ספרים במקום חשבונית עסקה בו הוא מפרט את השרות הניתן ואת גובה שכר הטרחה. את חשבון העסקה יש לשמור כחלק ממערכת הנהלת החשבונות. חשבון עסקה אינו חייב להיות מופק מספר כרוך או תוכנת הנהלת חשבונות אלא ניתן להפיקו בגיליון אלקטרוני.

8. כינוי נוסף לחשבונית העסקה הינו חשבונית פרופורמה.

תגים:

תגובה אחת לפוסט "הפקת חשבונית עסקה"

  1. [...] חשבונית עסקה היא מעין תעודת חיוב שמורה ללקוח כמה הוא אמור לשלם עבור השרות או המוצר. [...]

כתיבת תגובה