כיצד מבטלים חשבונית מס ?

כך מבטלים !

ישנם מספר מצבים שבגינם אנו צריכים לבטל חשבונית מס אותה הפקנו, כגון טעות בשם הלקוח,

טעות בסכום החיוב או כל טעות אחרת.

תנאי בסיסי והכרחי לביטול החשבונית הינו שחשבונית המקור נמצאת בידינו.

ללא חשבונית המקור לא ניתן לבטל את החשבונית על פי הוראות ניהול ספרים.

במידה וכבר העברנו את חשבונית המקור ללקוח, אז במקרה שכזה יש לבקש ממנו חזרה את

חשבונית מקור זו.

לאחר שחשבונית המקור בידינו.. ( הנייר עצמו ) יש לקחת עט ולרשום בגדול על מקור החשבונית

מבוטל ( המהדרין מוסיפים גם שני קווי אלכסון ).

את החשבונית המבוטלת יש לשמור יחד עם כל מסמכי הנהלת החשבונות.

לאחר הביטול יש לבצע פעולת סטורנו בהנהלת חשבונות לצורך ביטול הרישום בספרים.

במידה וחשבונית המקור כבר יצאה ללקוח, אך הלקוח אינו מוצא אותה, יש להפיק חשבונית

זיכוי.

בכדי לזכות את הלקוח בספרים, הלקוח חייב להחזיר לנו את חשבונית הזיכוי חתומה על-ידו.

כתיבת תגובה