דוח שנתי למס הכנסה > רשימת הוצאות מוכרות

אחת השאלות הראשונות הנשאלות ע"י עצמאי שבפעם הראשונה צריך להגיש את הדוח השנתי

למס הכנסה היא "איזה הוצאות מוכרות לי ?".

רשימת ההוצאות המוכרות למס הכנסה משתנות מעסק לעסק והן תלויות בסוג העסק ואופיו.

הוצאות מוכרות בעסק אחד יתכן ואינן מוכרות בעסק אחר.

לדוגמה הוצאות  לרכישת סדינים מוכרות בעסק לטיפול אלטרנטיבי אך אינן מוכרות

אצל מקדם אתרים באינטרנט.

רשימה כללית של הוצאות מוכרות לצורך מס לצורך הגשת הדוח השנתי למס הכנסה

אגרות, אחזקת אתר אינטרנט, אחזקת משרד, אחזקת רכב, אריזות, ארנונה, בולים, ביגוד

מקצועי, ביטוח משרד, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח צד ג, ביטוח ציוד, דואר, דלק, דמי חבר,

הדפסות, הנהלת חשבונות, השתלמות מקצועית, חניה, חשמל, טלפון נייח, טלפון נייד, יחסי

ציבור, יעוץ מקצועי, יעוץ מס, יעוץ שיווקי, כיבוד קל בבית העסק, כרטיס אוטובוס, כרטיס רכבת,

ליסינג, מחשוב, מנוי אינטרנט במשרד, מעטפות, משכורות לעובדים, משלוחים, משפטיות,

משרדיות, מתנות לחג ללקוחות וספקים, נקיון, נסיעה מקצועית לחו"ל, ספרות מקצועית, עיצוב

גרפי, עמלות PayPal, עמלות כרטיסי אשראי, פחת, קידום מכירות, רשיון רכב, שכירת משרד,

שכירת רכב, שליחויות, תיקונים.

רשימת הוצאות שאינן מוכרות באופן מלא למס הכנסה

טלפון נייד, אחזקת רכב, כיבוד, ביגוד מקצועי, נסיעה לחו"ל, טלפון נייח מבית המגורים.

לכל אחת יש מההוצאות הנ"ל ישנו תחשיב כפי שנקבע בתקנות מס הכנסה מה מוכר ומה לא.

במדריכים המקצועיים אשר בתוכנה ניתן למצוא פרוט מלא כיצד יש לחשב את החלק הלא מוכר

בהוצאות הנ"ל ( את החלק הלא מוכר יש להזין בדוח התאמה לצורך מס בעת הגשת הדוח

השנתי למס הכנסה ).

הוצאות נוספות לעסק אשר עובד מהבית ( עוסק פטור או עוסק מורשה )

עסק מהבית יכול לדרוש גם חלק יחסי מההוצאות שניתן לייחס לחדר העבודה.

את ההוצאות שיש ליחס לחדר העבודה אשר בית יש לקחת לפי החלק היחסי של חדר העבודה

מסך גודלו של הבית ( בד"כ מקובל בין 25% -33% ).

הוצאות שמקובל לדרוש לעסק מהבית

חשמל, ארנונה, ועד, חומרי ניקוי, טלפון נייח, כיבוד קל.

לא ניתן לדרוש חלק יחסי מהוצאות השכירות ( למעט אם למשכיר הנכס יש פטור מניכוי מס

במקור הכולל דמי שכירות ).

רכישות של ציוד

מחשב, רהוט משרדי, תוכנות גרפיות, ציוד אלקטרוני ועוד מוגדרים ע"י מס הכנסה

כרכוש קבוע ולכן לא ניתן לרשום את כל ההוצאה בשנה אחת.

רכוש קבוע הוא הוא למעשה הוצאה שניתן "להנות" ממנה במשך מספר שנים.

לכל סוג של רכוש קבוע ישנו אחוז פחת כפי שנקבעו בתקנות הפחת של מס הכנסה.

לדוגמה אחוז הפחת על מחשב הוא 33% לשנה ואילו על רהוט משרדי הוא 6 % לשנה.

בכדי לחשב את הפחת מומלץ כדאי לקרוא את המדריך המקצועי שבאתר המתייחס לנושא.

רשימת הוצאות המוכרות לצורך מס כפי שהוצגה היא רשימה כללית וכמובן כל עסק צריך לבחון

את ההוצאות המוכרות הנוספות הייחודיות רק לו.

מה עושים עם כל החשבוניות והקבלות של ההוצאות ?

את ההוצאות הנ"ל אין צורך למסור או להעביר פיזית למס הכנסה יחד עם הדוח השנתי.

את ההוצאות יש לשמור בצורה מסודרת בקלסר במשך 7 שנים מתום שנת המס שבה הוגש

הדוח השנתי למס הכנסה.

אם לא צריך להגיש את ההוצאות איך מס הכנסה ידע מהם ההוצאות שלי ?

לדוח השנתי יש לצרף דוח רווח והפסד ודוח התאמה לצורך מס אשר הופקו מתוכנת פרילאנס.

את דוח רווח והפסד ואת דוח התאמה לצורך מס לצורך הגשת הדוח השנתי למס הכנסה ניתן

להפיק רק לאחר הזנת כל ההכנסות וההוצאות לתוכנה.

למידע נוסף>דוח שנתי למס הכנסה

כתיבת תגובה