דוח שנתי למס הכנסה 2010 > בסיס מזומן

בעלי מקצועות חופשיים, נותני שרותים שונים ועסקים שאינם מחזיקים מלאי מהותי רשאים לדווח

למס הכנסה על בסיס מזומן.

בסיס מזומן הינו דיווח למס הכנסה אך ורק על ההכנסות שהתקבלו בפועל ורק על ההוצאות

אשר שולמו בפועל.

מטרת התאמת דוח רווח והפסד לבסיס מזומן היא להימנע ממצב שתשלם מס הכנסה על כסף

שטרם קיבלת .

דוגמאות שכיחות המתאימות לדיווח למס הכנסה על בסיס מזומן

א. יצאה חשבונית מס ללקוח אך טרם התקבלה התמורה בעדה  לכן הדיווח למס הכנסה יעשה

בשנה שבה התקבל התקבול בפועל.

ב. קיבלת מספר המחאות דחויות לשנה הבאה לכן הדיווח למס הכנסה  יהיה מתי שתיפרע כל

המחאה.

ג. אם ישנן הוצאות שיש לך חשבונית בגינן אבל טרם שילמת את התמורה תצטרך לדחות

את ההכרה בהוצאה לשנה שבה תשלם את יתרת החוב לספק.

כדאי לשים לב שיתרון המיסוי כאן הוא אדיר.

אין צורך לשלם מס על הכנסות שטרם התקבלו בפועל.

בכדי לתאם את ההכנסות וההוצאות לבסיס מזומן יש לערוך דוח התאמה למס הכנסה אשר מתאם

את הרווח לפי דוח רווח והפסד לרווח המדווח לצורך מס.

למידע נוסף על הגשת דוח שנתי למס הכנסה > דוח שנתי

כדאי לשים לב..

עצמאים רבים שואלים את עצמם לקראת סוף שנה כיצד לצמצם באופן משמעותי את התשלומים למס הכנסה

ובעקיפין גם לביטוח לאומי.

אחד מתכנוני המס הנפוצים הינו הקדמת הוצאות.

מטרת התכנון היא הקטנת ההכנסה החייבת לצורך מס ( ככל שיש יותר הוצאות הרווח קטן יותר וכתוצאה מכך

משלמים פחות מיסים ).

טעות נפוצה אשר שכיחה בקרב עצמאיים רבים הינה רכישות של ציוד אשר מוגדר ע"פ תקנות מס הכנסה

כרכוש קבוע.

דוגמאות נפוצות לרכוש קבוע הם מחשב, רהוט משרד, מצלמה ועוד.

רכוש קבוע אינו הוצאה שוטפת לצורך מס ולפיכך לא כל ההוצאה נזקפת בשנה אחת.

לכל נכס ( רכוש קבוע ) ישנו אחוז פחת כפי שנקבע בתקנות הפחת של מס הכנסה  (לדוגמה פחת על מחשב

הינו 33% לשנה ).

לכן רק חלק יחסי מההוצאה יזקף השנה ולא כל הרכישה תביא לחסכון מיידי במס הכנסה.

במידה ומעוניינים להשתמש בתכנון מס זה כדאי להימנע מרכישות אשר מוגדרות כרכוש קבוע.

נקודה חשובה נוספת היא כל נושא המלאי.

כידוע ככל שהמלאי הסופי גדול יותר כך הרווח לצורך מס גדול יותר.

לכן אם אין צורך אמיתי ברכישת סחורה אשר תוגדר כמלאי בסוף שנה כדאי להימנע מרכישה זו.

דוח שנתי 2010

שנת 2010 מגיעה לסיומה ומועד הגשת דוח שנתי לשנת 2010 הולך ומתקרב.

בפוסט זה אסכם בקצרה את הדגשים  שיש לבצע לצורך הגשת הדוח השנתי למס הכנסה.

לקראת סוף שנת מס שואל את עצמו כל עצמאי כיצד ניתן לחסוך בתשלומי המס השונים.

כפי שהוסבר בפוסט טיפים למס הכנסה ישנן מספר פעולות שיש לבצע עוד לפני שהשנה

הסתיימה בכדי לחסוך במסים ( מומלץ לשוב ולעיין בפוסט זה ).

נושא ההפקדות בקופות השונות ( ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות ) הוא בעל

חשיבות רבה גם מהיבט החיסכון במס וגם בהיבט החסכון לטווח ארוך לכן יש לקרוא שוב את

הפוסט הפקדות בקרן פנסיה וקרן השתלמות 2010.

מי חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה

כל עצמאי חייב בהגשת דוח שנתי ( גם עוסק פטור וגם עוסק מורשה ).

בנוסף ישנה רשימה ארוכה של חייבים שונים בהגשת הדוח.

עד מתי צריך להגיש את הדוח השנתי למס הכנסה 2010

את הדוח השנתי למס הכנסה לשנת 2010 יש להגיש עד ה 30 באפריל 2011.

את הדוח יש לשדר בצורה מקוונת דרך אתר האינטרנט של מס הכנסה.

לאחר שידור הדוח יש להגישו בפועל באחד ממשרדי מס הכנסה.

כדאי לשים לב שמדי שנה מס הכנסה מעניק פטור בהגשת הדוח בצורה מקוונת לנישומים

מסוימים כך שכדאי לעקוב אחר הפרסומים השונים של רשות המיסים.

מסמכים ואישורים אותם יש לצרף לדוח השנתי

א.דוח רווח והפסד אשר הופק מתוכנת פרילאנס

ב.דוח התאמה למס הכנסה אשר מתאם את ההוצאות שאינן מוכרות ( מומלץ לקבל סיוע )

ג.טפסי 106 מכל מקומות העבודה

ד.אישורים שנתיים מהמוסד לביטוח לאומי ( דמי לידה, דמי אבטלה, דמי פגיעה, מילואים ועוד )

ה.אישור שנתי על תשלומים כעצמאי לביטוח לאומי עבור שנת 2010

ו.אישורים שנתיים מביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה וקרנות השתלמות

ז.אישורים שנתיים מהבנק ( רווחים מניירות ערך, ריביות ועוד )

ח.אישור על פריסת פיצויים

ט.אישורים על ניכוי מס במקור מלקוחות

י.טופס י"א ( טופס פחת )

יא.קבלות על תרומה למוסד מוכר ע"פ סעיף 46

במידה ובמדובר בבני זוג נשואים יש לצרף את האישורים של שני בני הזוג

סיוע בהגשת הדוח השנתי למס הכנסה

אנחנו בפרילאנס עומדים לרשותך לצורך סיוע בהגשת הדוח השנתי למס הכנסה.

במידה ואתה מעוניין להגיש את הדוח השנתי לשנת 2010 בסיוע ופיקוח שלנו הכולל הכנת

הדוח ע"י רואי חשבון ויועצי מס המתמחים בהגשת דוחות לעצמאיים  תוך כדי מיקסום כל הטבות

המס הניתנות לעסק עצמאי אתה מזומן ליצור איתנו קשר.

צור קשר לצורך הגשת דוח שנתי למס הכנסה

מחשבון מע"מ

בעקבות בקשות של משתמשים רבים הוספנו מחשבון מע"מ במודל מסמכים עסקיים.

מחשבון מע"מ מאפשר לחשב את הסכום לפני מע"מ, מהו המע"מ, וסכום כולל מע"מ.

ניתן להזין את הסכום המבוקש בכל אחת מהאפשרויות והתוצאה תתקבל בהתאם.

הפרשות לקרן פנסיה, קרן השתלמות ואובדן כושר עבודה לשנת 2010

סופה של שנת המס מתקרבת ועצמאיים רבים נמצאים במרוץ ההפקדות השנתי.

לשם כך ריכזנו עבורכם את ההפקדות האופטימליות המומלצות בקרן פנסיה ובקרן השתלמות בכדי שתהנו

מחסכון מס משמעותי וכמובן חסכון לטווח הארוך.

להלן עיקרי הנתונים

הפרשה מקסימלית לקרן פנסיה הינה 16% מההכנסה החייבת עד לתקרה של 194,400 ש"ח.

הפרשה מקסימלית לקרן השתלמות הינה 7% מההכנסה החייבת עד לתקרה של 243,000 ש"ח.

הפרשה מקסימלית לאובדן כושר עבודה הינה 3.5% מההכנסה החייבת עד לתקרה של 384,720 ש"ח

למידע נרחב נוסף ובחינת הטבת המס שנוצרת בעקבות כל הפקדה מומלץ לקרוא את

המדריכים הבאים :

הפרשה לקרן פנסיה 2010

הפרשה לקרן השתלמות 2010

טיפים לחסכון במס

בפסיקה נקבע שזו זכותו של כל נישום לתכנן את צעדיו כך שיביאו להפחתה בחבות המס שלו.

בכדי שתכנון מס אשר מביא להפחתת מס יהיה לגיטימי נדרשת מהות כלכלית אמיתית לעסקה

המבוצעת.

עסקה שכל מהותה הינה "התחמקות ממס" תסווג עסקה מלאכותית ותפסל ע"י רשויות המס.

רשימת טיפים במס הכנסה

1.עבודה מהבית

במידה והעבודה נעשית מחדר העבודה ניתן לדרוש חלק יחסי מההוצאות המיוחסות לחדר זה.

ההוצאות אותן ניתן לדרוש הם ארנונה, חשמל, טלפון וכן כל הוצאה אחרת אותה ניתן לייחס לחדר

העבודה.

אחוז ההוצאה אותו מקובל ליחס לחדר העבודה מהבית היינו סה"כ מ"ר של חדר העבודה

מסך מ"ר של כלל הבית.

2. דיווח על בסיס מזומן

עסקים כגון בעלי מקצועות חופשיים  או עסקים אשר אינם מחזיקים מלאי מהותי רשאים

לדווח למס הכנסה על בסיס מזומן.

בסיס מזומן הינו תשלום מס הכנסה רק על תקבול אשר התקבל בפועל .

כלומר יתכן מצב שהופקה ללקוח חשבונית מס אך הוא טרם שילם אותה בפועל עד תום שנת

המס כתוצאה מכך ניתן "לנטרל" חשבונית זו מהכנסות השנה הנוכחית.

הדיווח למס הכנסה יהיה רק כאשר התקבול יתקבל בפועל.

3. חישוב מס נפרד לבני זוג העובדים יחדיו בעסק

בתנאים מסוימים ניתן להפיק תלוש משכורת לבן הזוג העובד בעסק.

כמובן שהעבודה חייבת להתבצע בפועל ונדרשות ראיות שונות כגון שעון נוכחות, תכתובות פנימיות

ועוד בכדי להוכיח שאכן בן הזוג אכן עבד בעסק .

4. מתנות ללקוחות וספקים

ניתן להכיר בהוצאה לצורך מס מתנה ללקוח או ספק אשר ניתנו בשל קשר עסקי.

סכום המתנה מוגבל בתקרה אשר מתעדכנת משנה לשנה.

5. מעבר מעצמאי לחברה בע"מ

מעל רווח חודשי של 20,000 ( בקרוב ) מומלץ להתאגד כחברה בע"מ.

הכדאיות בהקמת חברה מומלצת לבעלי עסקים אשר אינם זקוקים לכל הרווחים לצריכה שוטפת

אלא מעוניינים להשאיר את הרווחים החברה לצורך פיתוחה העתידי.

למידע נרחב נוסף בנושא זה>עוסק מורשה או חברה

טיפים לתום שנת המס

6. חוב אבוד

במידה ואין סיכוי לגבות חוב מלקוח ניתן בתנאים מסוימים לדרוש אותו כחוב אבוד לצרכי מס.

בכדי לדרוש חוב כאבוד נדרש בין היתר להמציא הוכחות כגון פס"ד של בית משפט ועוד.

7. הקדמת הוצאות

ניתן להקדים הוצאות שוטפות כגון ציוד משרדי וכו.

מדובר אך ורק על הוצאות שוטפות ולא על רכישת רכוש קבוע.

8. דחיית הכנסות

לעתים כדאי ומומלץ לדחות הכנסות לשנה הבאה אם שיעורי המס צפויים לרדת.

9. מלאי מת

במידה וישנו מלאי מת ואין סיכוי למוכרו בסכום סביר מומלץ למכור אותו עד סוף השנה בכדי

שלא יהיה חלק מספירת המלאי ( כידוע ככל שהמלאי סופי גדול יותר הרווח גדול יותר ).

10. ספירת מלאי

יש לבדוק ולעדכן מחירים לפי עלות או שוק הנמוך מביניהם.

במידה ויש פריט הנמוך ממחיר השוק יש לעדכן נתון זה בספירת מלאי.

11. ביטוח לאומי

52% מהסכום  אשר שולם עד סוף השנה עבור ביטוח לאומי מוכר לצורך מס כהוצאה.

לכן מומלץ להקדים את תשלום חודש דצמבר עבור ביטוח לאומי עד ה 31 בדצמבר בכדי שייכלל

באישור השנתי אשר יתקבל מהמוסד לביטוח לאומי.

את האישור יש לצרף לדוח השנתי למס הכנסה.

12.הפקדות לקרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים וקרנות השתלמות

כידוע הפקדות לקופות השונות מקנות הטבות מיסוי שונות כגון ניכויים וזיכויים ממס.

מומלץ לבדוק לקראת סוף שנה את סכום ההפקדה המיטבי בכדי להביא למקסימום את החסיכון

במס.

13. תשלום למס הכנסה

יש לבצע תחזית מס לתשלום.

במידה וישנם הפרשי מס לתשלום מומלץ לשלם עד 31 בינואר בכדי להימנע מריבית והפרשי

הצמדה.

14. יעוץ עם רואה חשבון

לקראת חודש דצמבר מומלץ להתייעץ עם רואה חשבון בכדי לדון בכל נתוני העסק ולבדוק מה עוד

ניתן לעשות עד סוף שנה בכדי לחסוך במס הכנסה וביטוח לאומי.

לקביעת פגישת יעוץ עם רואה חשבון

חופשה בחול המועד סוכות

בחול המועד סוכות משרדנו יהיה סגור לרגל חופשה .

לקוחות משלמים המנויים על שרות מנהל חשבונות אישי יכולים להתקשר בתקופת חול

המועד לטלפון אשר נשלח בהודעת המייל.

חג שמח !

הגדלת תקרת מחזור עוסק פטור לשנת 2011

מחזור עוסק פטור לשנת 2011 הינו 74,972 ש"ח.

בעקבות לחץ של ארגונים כלכליים הגדלת המחזור הפטור ל-100,000 ש"ח היתה צריכה לקרות כבר בשנת

2011 אך הדבר לא קרה בפועל אלא יקרה על פי המתוכנן בשנת 2012 על פי התוכנית המקורית

( כך אנו מקווים ).

למידע נוסף>מחזור עוסק פטור 2011

שנה טובה !

שנה טובה לכל משתמשי תוכנת פרילאנס

שנת עסקים פוריה ורווחית !

שנה של בריאות והצלחה כלכלית !

בברכת שנה טובה,

פרילאנס הנהלת חשבונות

חשבונית מס קבלה

חשבונית מס קבלה הצטרפה למגוון המסמכים העסקיים שקיימים בתוכנת פרילאנס.

מתי יש להפיק חשבונית מס קבלה ?

הפקת חשבונית מס קבלה אפשרית כאשר מתקבל תשלום במעמד הפקת חשבונית המס.

חשבונית מס קבלה משלבת במסמך אחד את החשבונית מס ואת הקבלה.

דוגמה

מטפל אלטרנטיבי מסיים את הטיפול בלקוח ומקבל ממנו את הכסף.

מאחר והלקוח משלם בסיום הטיפול ניתן להפיק חשבונית מס קבלה,

במקום להפיק חשבונית מס לחוד וקבלה לחוד.

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.